Thong Bao Moi

Trong vòng 6 tháng trở lại đây, quá trình tiếp nhận đơn, xử lý đơn đăng ký mới tại cục sở hữu trí tuệ gần như bị “đóng băng” do có sự “chuyển giao” giữa luật SHTT cũ và luật SHTT mới ban hành năm 2022, chính thức áp dụng từ 01/01/2023.

Điều này dẫn đến thời gian xử lý đơn bị kéo dài, một số văn phòng luật thậm chí còn phải đền bù cho khách hàng vì thời gian nhận kết quả không đáp ứng thời gian cam kết trong hợp đồng.

Mới đây, cục SHTT đã ra thông báo số 333/TB-SHTT về việc xử lý đơn khi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực.

Theo đó, thông báo đã ra hướng dẫn chi tiết đối với các đơn nộp trước và sau ngày 01/01/2023. Đối với đơn nộp trước 01/01/2023 sẽ được tiếp tục xử lý, đơn nộp sau ngày 01/01/2023 sẽ phải chờ rà soát.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, CEO trung tâm đăng ký nhãn hiệu Điểm Tựa Vàng, thông báo số 333/TB-SHTT như một liều thuốc hồi sinh cho lĩnh vực sở hữu trí tuệ khi các đơn đăng ký trước ngày 01/01/2023 sẽ được xử lý nhanh chóng hơn.

Bà cũng lưu ý, đối với các đơn nộp trước ngày 01/01/2023 nhưng bị từ chối một phần cũng sẽ chưa được xử lý mà sẽ phải chờ ban hành thông báo tiếp theo.

Download thông báo số 333/TB-SHTT

000100020003

5/5 - (1 bình chọn)