Điểm Tựa Vàng cam kết mang đến khách hàng dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp và uy tín. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với thông tin cá nhân của khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, Điểm Tựa Vàng luôn tuân thủ theo các nguyên tắc bảo mật sau đây:

THÔNG TIN THU THẬP CÁ NHÂN

  • Thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách tự nguyện gửi cho chúng tôi.
  • Thông tin truy cập website như thời gian truy cập vào trang web, các trang bạn truy cập và nguồn truy cập đến trang web của chúng tôi.
  • Thông tin liên quan đến định danh: sở thích, nhân khẩu, những mối quan tâm và những thông tin khác khách hàng đã cung cấp cho công ty.
  • Điểm Tựa Vàng chỉ thu thập những thông tin có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Công ty chỉ sử dụng cá nhân của khách hàng nhằm mục đích liên hệ và nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng website.
  • Công ty không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ 3 nào nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
  • Hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn được cập nhật liên tục để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin

CAM KẾT BẢO MẬT

  • Thông tin cá nhân khách hàng được quản lý dưới sự kiểm soát cẩn trọng, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của pháp luật.
  • Ngăn chặn mọi hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

  • Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập.