Điểm Tựa Vàng là tổ chức thành lập bởi CEO Nguyễn Thị Thanh Trúc, hoạt động theo hình thức Trung tâm dưới sự quản lý của Cục Sở Hữu Trí Tuệ theo giấy phép hành nghề số: 16-2020/CCĐD.

Trung tâm được Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận tư cách đại diện Sở hữu trí tuệ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hành nghề, được đại diện cho khách hàng làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập, bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam cũng như các vấn đề khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước.

CEO Nguyễn Thị Thanh Trúc hiện là một trong 233 đại diện Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời là ủy viên BCH Hội Sáng chế Việt Nam.

Điểm nổi bật của Điểm Tựa Vàng là năng lực chuyên môn sâu, do vậy chúng tôi đủ khả năng đảm bảo nhãn hiệu được cấp bằng và giải quyết các trường hợp khó với tỉ lệ thành công lên đến 90%.

Điểm Tựa Vàng là điểm tựa vững chắc khi bạn cần đăng ký chứng nhận pháp lý, mang lại sự an tâm, tiện lợi, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Migrate 02.png

SỨ MỆNH

Điểm Tựa Vàng giúp bạn an tâm, tối ưu hóa hiệu suất, nâng cao khả năng thành công.

Brand Identity 01.png

TẦM NHÌN

Năm 2025, Điểm Tựa Vàng sẽ trở thành Đại diện Sở hữu công nghiệp có chất lượng hàng đầu tại khu vực miền Nam Việt Nam, đạt được ít nhất 20% thị phần.

Ux 02.png

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Nguyen Thi Thanh Truc

Nguyễn Thị Thanh Trúc

CEO & Founder

Nguyen Thi Ngoc

Trần Thị Ngọc

Founder

Hoang Van Huu

Hoàng Văn Hữu

TP. Quốc tế

Nguyen Thi Bich Huong

Lê Thị Bích Hường

TP. Doanh nghiệp